Budowa DATA CENTER Microsoft

Budowa DATA CENTER Microsoft

Instalacje podziemne dla potrzeb budowy Data Center MS pod Warszawą. Instalacje uziemiające wykonane miedzianym kablem uziemiającym o przekrojach 70-120mm. Łączenia przewodów uziemiających ze sobą i do wszystkich konstrukcji przewodzących zostały wykonane metodą spawów egzotermicznych. Podczas trwania kontraktu ułożono dziesiątki tysięcy metrów rur kablowych różnorodnego przeznaczenia. Zamontowano i wyposażono setki studni kablowych dla instalacji średniego napięcia (SN), niskiego napięcia (nn), oraz instalacji teletechnicznych.